Olje skimmer modell 1H

för borttagning av olja i mindre tankar

 

Med vår 1H skimmer tar du hand om all olja och fett som flyter på vatten. En sluten slang flyter på ytan och drar till sig alla typer av olja och fetter, men stöter ifrån sig vattnet. Slangens rörelse i vattnet gör att den smidigt tar sig förbi eventuellt skräp och annat som kan finnas i vattnet. Slangen dras sedan in i 1H skimmern där oljan skrapas bort av högresistenta stål skrapor. Därefter går den rena slangen tillbaka ner i vattnet och samlar upp mer olja.

 

Den kompakta konstruktionen gör 1H skimmern ytterst väl lämpad för situationer där det är brist på utrymme. 1H skimmern är avpassad för ytor understigande 1 kvm. 1H skimmern är inte bara okomplicerad och pålitlig, den är dessutom i det närmaste underhållsfri. Den är konstruerad för drift utan tillsyn dygnet runt. Vi lagerför ett antal olika montagevarianter vilket möjliggör bruk både på och vid sidan av en öppen eller sluten tank.1H skimmern levereras som standard färdig med  kabel och anslutningskontakt, och kan tas i bruk omgående.

 

 

Fördelar med skimmer 1H

1 Uppsamlingsslangen avlägsnar alla typer av oönskad olja och fett.

2 Uppsamlings slangens rotation på ytan gör att olja och fett som flyter i hörnen på tanken dras mot slangen och fastnar, ingen anordning behöver installeras för att “mata” skimmern.

3 Exakt avkänning av vad som är vatten resp olja gör att bara oljan lyfts, men inte vattnet.

4 Stor uppsamlingskapacitet då slangens längd är anpassad till just er aktuella storlek.

5 Snabb payoff genom att livslängden ökar avsevärt på kyl och smörjsystem.

6 Minimalt underhåll då skimmern är tillverkad av ytterst robust och motståndskraftigt material.

7 Enkelt montage då det finns en färdig montage lösning för i det närmaste varje tänkbart behov.

8 Är okänslig för fluktuationer i vatten nivån, då slangen flyter på ytan och naturligt följer med i rörelsen.

9 Oberoende av om tanken är rund eller fyrkantig, öppen eller sluten, ovan eller under jord kan 1H skimmern monteras och brukas. Installationen kan göras på tanken, på tank kanten eller på sidan av tanken genom tankväggen.

 


Hem